@

Regresing ®

Regresing należy do metod z kręgu psychoterapii humanistycznych. Początek sesji to chwila pogłębionego oddechu, by wejść w stan medytacyjny i pobudzić pamięć emocji w ciele i w mózgu - na powierzchnię świadomości zaczynają wypływać wyparte emocje i zdarzenia. Gdy już nawiążemy w ten sposób kontakt z umysłem podświadomym łatwiej cofamy się do źródeł problemu. W swoim założeniu regresing dąży do dotarcia do praprzyczyny, w której zapoczątkowany został dany temat. Uświadomienie sobie przyczyn oraz uwolnienie emocji ma moc wyzwalającą.

Jednak największe znaczenie w regresingu ma tzw. odliczanie, czyli specjalne formuły słowne cofające pamięcią wstecz i jednocześnie dobierane tak, by rozpracować dany temat i uzdrowić go na każdym polu - emocji, wzorców, podjętych decyzji, blokad, schematów, przymusów reakcji i oczywiście intencji, czyli przyczyn. Formuły te sprawiają, że regresing jest tak skuteczny.

Po sesji klient czuje się uwolniony, przychodzi ulga. Nabiera się dystansu i podejmuje nowe decyzje dające wolność i radość. Jednocześnie odzyskuje się zasób siły życiowej poprzez wyzwolenie energii uwięzionej w zamrożonych przeżyciach i blokach mięśniowych.

Podczas regresingu zachowuje się cały czas świadomość i pamięta się przebieg sesji. Proces terapeutyczny odbywa się w poszerzonym, medytacyjnym stanie świadomości, w którym ma się dostęp do zwykle niedostępnych pokładów pamięci. Wykorzystuje się jednocześnie naturalną zdolność umysłu do cofania się w czasie.

Na sesjach często uzyskuje się wgląd w poprzednie wcielenia, choć nie u każdego te drzwi są odemnknięte i nie każdy tego potrzebuje, gdyż nie wszystkich obciążają inne wcielenia. W takich przypadkach sesje regresywne wykorzystuje się do uzdrowienia tego życia - szoku porodowego, syndromu dezaprobaty rodzicielskiej, DDA, zaniżonej samooceny, traumatycznych wydarzeń, wzorców przejętych od przodków itp.

Ogromną zaletą regresingu jest jego szerokie zastosowanie. Można dotrzeć do wszystkich okresów istnienia człowieka (istoty czy duszy) i tak można za jego pomocą uzdrowić gruntownie dzieciństwo, okres prenatalny, poprzednie wcielenia, a niektórzy cofają się pamięcią nawet jeszcze dalej do czasów przed pierwszym wcieleniem się na Ziemi.

Celem regresingu nie jest zafundowanie sobie wizji z poprzednich wcieleń i dowartościowanie się nimi. Celem jest uzdrowienie swojego życia, poprawa jego jakości poprzez uwolnienie się od zakodowanych wzorców i negatywnych programów życiowych. W regresingu uwalniamy się od przywiązania do przeszłości kimkolwiek byliśmy i cokolwiek się wydarzyło, po to by odkryć naszą prawdziwą naturę i boskość w sobie. Przypomnienie sobie pierwotnych przyczyn problemu umożliwia jego zrozumienie i uwolnienie, jednakże niezbędne jest przy tym również podnoszenie samooceny oraz wzięcie odpowiedzialności za swoje decyzje i życie. Chęć wyjścia z roli ofiary otwiera na zmiany. Duży nacisk kładzie się na wybaczanie sobie i innym oraz akceptację siebie, co jest niezbędne w procesie transformacji.

Regresing to również ścieżka rozwoju duchowego, gdyż ten nie jest możliwy bez oczyszczania umysłu i trudno o dobry kontakt z Bogiem, przy zanieczyszczonej podświadomości. Regresing uczy rozróżniania poziomów energii, ich jakości, pozwalając wybierać czyste praktyki duchowe i korzystnych przewodników.

U osób korzystających z regresingu często uruchamia się jasnowidzenie lub jasnoczucie.

Po nabyciu doświadzczenia w prowadzeniu sesji można je sobie robić samemu, tzw. autoregresing.