@

Kalendarium

Kalendarium warsztatów Regresingu® 2016 / 2017 r.

 

Wprowadzenie do Regresingu (kliknij)

17 - 18 września

 

Uzdrawianie dzieciństwa, praca z wewnętrznym dzieckiem i wybaczaniem, syndrom DDA
15 - 16 października

 

Poczucie bezpieczeństwa i otwieranie się na zmiany, przekraczanie progów
12 - 13 listopada

 

Poczucie własnej wartości i samoakceptacja, miłość do siebie, zdrowe granice

3 -4 grudnia

 

Zdrowe relacje z ludźmi a związki karmiczne, uwalnianie od strażników
14 - 15 stycznia

 

Uwalnianie od błędnych praktyk z poprzednich wcieleń, uzdrawianie specyficzych obciążeń karmicznych
11 - 12 lutego

 

Otwieranie się na bogactwo, kreowanie sukcesów, skuteczne działanie
11 - 12 marca

 

Ciało, jak pracować z ciałem, seksualność i zdrowie
15 - 16 kwietnia

 

Sesje prenatalne - uzdrawianie okresu płodowego i okołoporodowego
20 - 21 maja

 

Droga życia - wybór życia przed wcieleniem się
24 - 25 czerwca

 

Zastrzegam sobie prawo do zmiany treminu zajęć z przyczyn losowych.